Publikācijas: Valentina Kaļiņina

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Dzimtās un otrās latviešu valodas prasme pirmsskolas vecumā: vārdu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Valentina Kaļiņina 2021
2 Русский (иностранный) язык как ресурс профессиональной творческой идентичности -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2019
3 Обучение русскому языку турецких студентов: из опыта преподавания по программе ERASMUS + в Латвии и Турции -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2018
4 The Impact of Bilingual Learning Environment on the Identity of Russian-Speaking Young People in Latvia -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017
5 Имя собственное как ценность: восприятие студентов -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017