Publikācijas: Valentina Kaļiņina

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Русский (иностранный) язык как ресурс профессиональной творческой идентичности -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2019
2 Обучение русскому языку турецких студентов: из опыта преподавания по программе ERASMUS + в Латвии и Турции -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2018
3 The Impact of Bilingual Learning Environment on the Identity of Russian-Speaking Young People in Latvia -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017
4 Имя собственное как ценность: восприятие студентов -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017