Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 RECYCLED ALGAE PAPER DENSITY CONTROL SYSTEM FOR QUALITY SCREENING WITH ADJUSTABLE LIGHT SOURCE WAVELENGTH Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Uldis Žaimis, Sintija Ozoliņa, Andrejs Kukuškins 2022
2 Redzamās skaņas – mākslinieciski pētījumi fotoakustikā -nav- Zinātniskais raksts Paula Vītola, zinātniskā grāda pretendente 2022
3 Rekurence kā teksta saistījuma līdzeklis latviešu zinātniskajos rakstos - Zinātniskais raksts Agnese Dubova 2022
4 Skolotāja pedagoģiskā darbība pašvadīta mācību procesa īstenošanā pamatskolas 1. – 3. klasē Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2022
5 SOME ASPECTS OF EXTRACTION AND APPLICATION OF SEAWEED FURCELLARIA LUMBRICALIS CARRAGEENAN IN PRODUCTION OF RECYCLED PAPER Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Sintija Ozoliņa, Uldis Žaimis 2022
6 Studentu lingvistiskā attieksme pret kļūdām svešvalodu apguvē un lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2022
7 Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ingūna Griškēviča, Dina Bethere 2022
8 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi un uztvertā stresa kopsakarības Covid-19 pandēmijas apstākļos Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne 2022
9 Substantīvu piedēkļu -el- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2022
10 Sustainable Value Chain of Industrial Biocomposite Consumption: Influence of COVID-19 and Consumer Behavior - Zinātniskais raksts Didzis Rutitis, Inga Uvarova, Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Inese Mavļutova 2022
11 Tagadnes pasīvo divdabju substantivēšanās: dialektālo vārdnīcu dotumi / Substantivization of Present Passive Participles: Data in Dialectal Dictionaries Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2022
12 Teksta loma svešvalodu apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva - Zinātniskais raksts Agata Babina 2022
13 Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas krājumos 20. gadsimta 60. gados Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2022
14 Temporitms kā režijas instruments Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2022
15 The digital material formatting app prototype 3.0 Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Kristīne Mackare, Anita Jansone, M. Sneiders 2022
16 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
17 The interconnection between university graduates’ values and current processes in the society on choosing teaching profession Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
18 The paradigm of nationalism ideas in the novels of Latvian 19th/20th century writers Augusts Deglavs and Andrievs Niedra - Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane 2022
19 To the issue of finding the stoichiometric coefficients in the chemical reactions Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2022
20 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
21 Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2022
22 Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2022
23 Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija latviešu valodā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2022
24 WELL-BEING AT WORK: A LITERATURE REVIEW ON THE COMPLEX FRAMEWORK - Zinātniskais raksts Maira Leščevica, Zane Gusta 2022
25 Zinātniskā raksta nobeiguma daļa: saturs, struktūra, valoda. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2022