Publikācijas: Inta Genese-Plaude

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 The paradigm of nationalism ideas in the novels of Latvian 19th/20th century writers Augusts Deglavs and Andrievs Niedra - Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane 2022
2 Marxist Ideology in Augusts Deglav’s Novel “The New World”. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2020
3 Populārā kultūra Augusta Deglava romāna „Rīga” 1. daļā -nav- Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2018
4 Radošas personības un sadzīves attieksmju atspoguļojums Aspazijas un Augusta Deglava sarakstē un citos tekstos -nav- Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2017