Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 SOME TOPICAL ASPECTS FOR IMPROVEMENT OF ART EDUCATION Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
2 Standarts and the reality in lifelong learning Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2017
3 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
4 The challenges of educational philosophy in the cultural space of Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Inta Klāsone 2017
5 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
6 The consequences of colonialism in Latvia during a mass migration period in Europe (2015/2016) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2017
7 The Helix Model System as a Challenge and Driver for Rural and Regional Development Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Baiba Rivža 2017
8 The Impact of Bilingual Learning Environment on the Identity of Russian-Speaking Young People in Latvia -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017
9 The Pedagogical and Psychological Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele 2017
10 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017
11 The Sustainable Pedagogical Approach in Resolution of Problems of Pre-school Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
12 The Use of Montessori Pedagogy in Children’s Speech and Language Development Promotion Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Gundega Tomele 2017
13 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
14 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
15 Upbringing Problems in Society Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Anita Līdaka 2017
16 Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus un Brocēnu novadā. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Nina Linde 2017
17 Valodas kultūras kursa vieta un nozīme studiju procesā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2017
18 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
19 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
20 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017
21 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Anna Vulāne 2017
22 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Anna Vulāne 2017
23 Имя собственное как ценность: восприятие студентов -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017