Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Gold - section in interactive user interface development Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Ilva Magazeina, Uldis Žaimis 2017
2 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2017
3 Health literacy as component of adult education in recreation process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Dita Role 2017
4 Heating by heat exchange and by compression – Asymmetry in the equations Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Igors Stepanovs 2017
5 Historical background of the importance of art Education in teacher training process in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Klāsone 2017
6 Ieskats literatūrzinātnes termina semantiski funkcionālajā kontekstā: "Raiņa divieši" Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
7 INFLUENCE OF EATING HABITS ON PEOPLE'S LIFE QUALITY Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne 2017
8 International Project LAMBA Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
9 Īss ieskats rokrakstu avīzēs kā Latvijas agrīnās periodikas aizmetņos 17. gadsimtā. Brief insight into handwritten newspapers as the onset of the early periodicals in Latvia in the 17th century Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2017
10 Jēkaba Rūsiņa dzīves, darba un daiļrades lappuses Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
11 Johana Langija vērdnīcas "proverbia" 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
12 Kompozīcijas elementu poētika Ojāra Vācieša bērnu dzejas krājumos -nav- Zinātniskais raksts Sandra Okuņeva 2017
13 Kristiāna Frīdriha Launica devums latviešu rakstpratībā 19. gadsimta pirmajā pusē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2017
14 LABOUR MARKET TRENDS AND OCCUPATIONAL INTERESTS OF YOUTH IN LATVIA Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna - Ezera, Daina Vasilevska 2017
15 Laikmeta un kultūrvēsturisko faktoru ietekme uz diriģenta Kārļa Rūdolfa Kreicberga (1921-2014) identitātes attīstību Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Arturs Medveckis 2017
16 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
17 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
18 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
19 Latvijas vēstures romānu sērija „Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Postkoloniālisma un postkomunisma perspektīva -nav- Zinātniskais raksts Benedikts Kalnačs 2017
20 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017
21 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2017
22 Mirdzas Ķempes, Augusta Štrausa un Jēkaba Rūsiņa epistolārās liecības radošo personību atklāsmei Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
23 Modelling of urban traffic flow Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Aleksandrs Berežnojs, Šarifs Guseinovs 2017
24 Music and Language in interdisciplinary connection -nav- Zinātniskais raksts Mirdza Paipare 2017
25 Music listening as musicing and strong musical experience -nav- Zinātniskais raksts Mirdza Paipare 2017