Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Uz produktīvu mācīšanos orientētas vērtības debašu procesā. Sabiedrība. Integrācija. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča 2018
2 Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2018
3 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā -nav- Zinātniskais raksts Gunta Krastiņa 2018
4 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā. The role of visual art in contemporary society and education -nav- Zinātniskais raksts Gunta Krastiņa 2018
5 Water resources for medical tourism development in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Armands Muižnieks 2018
6 Zwischen gestern und morgen – die globale, regionale und nationale Dimension der Europaischen Union Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs 2018
7 Дуальная модель профессионального образования в Латвии: проблемы и перспективы. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Daina Vasilevska 2018
8 Обучение русскому языку турецких студентов: из опыта преподавания по программе ERASMUS + в Латвии и Турции -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2018
9 1991.gada janvāra barikāžu notikumu atspoguļojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” (1991 – 2001) -nav- Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2017
10 A productive learning model in the debating process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
11 Adaptation to climate change in the Baltic see region: management aspects of flood as the consequences of climate change. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola, Baiba Rivža, Ilga Zilniece 2017
12 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
13 Analysis of the Demand for Distance Education at Eastern and Central European Higher Education Institutions Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Vilija Alekneviciene, Agnieszka Parlińska, Tatjana Pivac, Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2017
14 Analysis of the factors affecting development of the maritime territories of Latvia. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2017
15 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
16 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017
17 Aspects of Social Work Professional Ethics in The Context of Interagency Collaboration in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Lāsma Latsone, Vinita Vītola 2017
18 Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā „Mēra kaps” un Noras Ikstenas romānā „Mātes piens” -nav- Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2017
19 Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē - sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā aspektā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
20 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017
21 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
22 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
23 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
24 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
25 Bārtas mājvārdi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017