Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Innovative start-ups: challenges and development opportunities in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
2 Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2018
3 Intertekstualitāte Artura Rembo "Iluminācijās" -nav- Zinātniskais raksts Inese Veisbuka 2018
4 Izglītojošo datorspēļu izstrādes priekšnosacījumi -nav- Zinātniskais raksts Kaspars Vārpiņš 2018
5 Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2018
6 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Irina Strazdiņa 2018
7 Latviešu valodas ortoepija vēsturiskā aspektā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2018
8 Lauku teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes reģionā Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2018
9 Leksikogrāfija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
10 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2018
11 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2018
12 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
13 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2018
14 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
15 Modelling heat transfer during flow through a random packed bed of spheres -nav- Zinātniskais raksts Vilnis Frišfelds, B. Daniel Marjavaara, Per E. C. Burstrom, Anna-Lena Ljung, T. Staffan Lundstrom 2018
16 Necessity of Work Team in Manufacturing Branch Start-Up Enterprises in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Atis Egliņš-Eglītis, Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2018
17 Non-perturbative Approaches in Nanoscience and Corrections to Finite-Size Scaling -nav- Zinātniskais raksts Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2018
18 Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
19 Numerical modelling of flows along the nanostructured surface Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Uldis Žaimis 2018
20 Pareizrunas jautājumi Rīgas Latviešu biedrības valodniecības sēžu materiālos (1933–1942) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2018
21 Pedagogical relationships as an aspect of music teachers` professional competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Linda Pavītola 2018
22 Perspectives for Perfecting the Pedagogical Activity of Preschool Teachers for Implementation of A Child-Centered Learning Approach -nav- Zinātniskais raksts Jana Grava, Ilze Miķelsone 2018
23 Populārā kultūra Augusta Deglava romāna „Rīga” 1. daļā -nav- Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2018
24 Processed seaweed and winemaking waste co-fermentation for biogas extraction: Pilot study Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Uldis Žaimis 2018
25 Quantity and duration in Latvian Songs from World War I: Some Preliminary Observations Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Bond, Dace Markus, Linda Shockey 2018