Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 The concept for e-material creating and formatting application prototype Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare 2019
2 THE GOALS OF WASTE FRAMEWORK DIRECTIVE AS MECHANISM SECURING TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Rudīte Vesere 2019
3 The influence of marketing theory and practice on development of public relations education in Latvia -nav- Zinātniskais raksts Inga Sprice 2019
4 The lexical competence of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ingēra Tomme-Jukēvica 2019
5 The Prototype Version for e-Material Creating and Formatting Application Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Iļja Konarevs, Kristīne Mackare 2019
6 The risks created by learning overload for grade 1-3 pupils Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Agate Cukura, Pāvels Jurs 2019
7 The skills and emotional intelligence of Twitter communications through the lens of cultural anthropology Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2019
8 The types of errors in the speech production of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ingēra Tomme-Jukēvica 2019
9 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
10 Trešās atmodas laika personības Liepājā -nav- Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2019
11 Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
12 Use of drone based IT system for road pothole detection and volume calculation Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, K. Kuduma, Uldis Žaimis 2019
13 Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
14 Verba būt lietojums spāņu un latviešu valodā lingvodidaktiskiem mērķiem -nav- Zinātniskais raksts Agata Babina 2019
15 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
16 Zinātnes valoda - ieskats problemātikā -nav- Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2019
17 Zinātniskuma princips kā būtisks kvalitātes kritērijs zinātnes valodā / The principle of scientificity as an essential quality criterion in the language of science -nav- Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2019
18 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
19 Использование оригинальных текстов на французском языке на продвинутом этапе обучения -nav- Zinātniskais raksts Oļegs Beļajevs 2019
20 Конвергенция обеспечения качества образования и рейтинга вуза Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Daina Vasilļevska 2019
21 Русский (иностранный) язык как ресурс профессиональной творческой идентичности -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2019
22 Формирование навыка правописания слов с буквами И и Ы в корне слов на начальном этапе изучения русского языка как иностранного -nav- Zinātniskais raksts Marina Novika 2019
23 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2018
24 Analysis of eco-innovation trends and development opportunities in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
25 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2018