Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Cenzūras ietekmes virzieni latviešu grāmatniecības un publicistikas attīstībā līdz Latvijas valsts neatkarības iegūšanai (1918) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
2 Challenges in Promoting the Development of Reading Skills. -nav- Zinātniskais raksts Dagnija Deimante 2018
3 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
4 Comparative analysis of career choices by students in Latvia and the UK Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
5 COMPUTER-AIDED MECHATRONIC DEVICES: AESTHETIC DESIGN WITH AN EMPHASIS ON GENERALIZED GOLDEN RATIO Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Ilva Magazeina, Uldis Žaimis 2018
6 Die Darstellung der Beziehungen zwischen den Deutschbalten und den Letten im Roman von Elisabeth Josephi „Ohne Land” -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2018
7 Digital natives and intrapersonal communication Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
8 Diversity of public relations education in higher education institutions of Latvia -nav- Zinātniskais raksts Inga Pūre 2018
9 Education and Decline of Cognitive Abilities in Late Adulthood -nav- Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča 2018
10 Engineering education as element of innovative economic development: case of Latvia. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
11 Eposa un ar to saistīto jēdzienu nosaukumi latviešu terminoloģijas attīstības gaitā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
12 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
13 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2018
14 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2018
15 Formālās loģikas kompetences robežas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2018
16 Functional analysis and functional maps of qualifications in ECVET context -nav- Zinātniskais raksts M.A. Dremina, V.A. Kopnov, Patriks Morevs, Y. Orphanidou, L. Papaloizou, D.E. Shchipanova, O.V. Shmurygina 2018
17 Garīdzniecības pārstāvju iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā -nav- Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2018
18 Goal Setting Skills in Teachers’ Professional Development. -nav- Zinātniskais raksts Ilze Miķelsone, Indra Odiņa 2018
19 Gotharda Frīdriha Stendera ieguldījums latviešu bērnu lasītmācīšanā 18. gadsimta beigās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2018
20 Green entrepreneurship as a factor of sustainable economic development in Baltic States. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
21 Growth of the knowledge economy as a factor contributing to the competitiveness of countries on the eastern coast of the Bal-tic sea Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, L. Jeroscenkova, M. Kruzmetra, Baiba Rivža, L. Sunina 2018
22 HABITS OF USING INTERNET AND DIGITAL DEVICES IN EDUCATION Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare 2018
23 Identification of the Asymmetry of Competences of Special-ists Working in the Field of Cultural Tourisms: Study Report Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts REMIGIJUS KINDERIS, Inese Lūsēna-Ezera, HELEN SOOVÄLI-SEPPING 2018
24 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
25 Implementation of quality management in small and medium enterprises: Problems and solutions Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018