Nosaukums oriģinālvalodā
LABOUR MARKET TRENDS AND OCCUPATIONAL INTERESTS OF YOUTH IN LATVIA
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Economic Thought and Practice/Ekonomska misao i praksa (Online)
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola
Zinātniskais institūts
Vadībzinātņu institūts (VZI)
Zinātnes nozares
Ekonomika un uzņēmējdarbība
DOI, ISBN, ISSN
DOI orcid.org/0000-0002-0674-8218, ISSN 1848-963
Ārējās saites