Nosaukums oriģinālvalodā
Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Vārds un tā pētīšanas aspekti
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Projekts
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
DOI, ISBN, ISSN