Nosaukums oriģinālvalodā
Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus un Brocēnu novadā.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XIX, Liepāja
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Vadībzinātņu institūts (VZI)
Zinātnes nozares
Ekonomika un uzņēmējdarbība
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14076918