Nosaukums oriģinālvalodā
Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti
Publikācijas valoda
Latviešu
Nosaukums angļu valodā
Geschrieben in Mundart: Texte der niederkurländischen Mundarten
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 25 (1/2), 127–136 lpp.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/VTPA.2021.25.127, ISSN 1407–4737