Nosaukums oriģinālvalodā
Antana Šķēmas stāsts “Īzāks” un Ēvalda Vilka stāsts “Pusnakts stundā”: holokausta traumas naratīvs 20. gadsimta 60. gados.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Letonica. 45, 52–76 lpp.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
DOI: 10.35539/LTNC.2022.0045.Z.G.52.77, ISSN 1407-3110