Publikācijas: R. V. N. Melnik

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Functional truncations for the solution of the nonperturbative RG equations Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2022
2 Non-perturbative Approaches in Nanoscience and Corrections to Finite-Size Scaling -nav- Zinātniskais raksts Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2018