Publikācijas: Ina Gudele

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Factors Contributing to the Development of E-Commerce by the Degree of use in Latvia - Zinātniskais raksts Ina Gudele, Inga Jēkabsone 2022
2 Impact of Covid-19 on the Digitalisation of the Enterprises in the Bioeconomy Sector - Zinātniskais raksts Sandija Rivža, Ina Gudele 2022