Nosaukums oriģinālvalodā
Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
VALODA – 2017. Valoda dažādu kultūru kontekstā: zinātnisko rakstu krājums
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN