Publikācijas: Zaigonis Graumanis

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Andra Rubeņa un dažu citu filozofu kritiskās piezīmes par Imanuela Kanta praktisko filozofiju -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2020
2 Subjektīvā realitāte un informācijas šifrēšana. Versija par problēmu. -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2019
3 Formālās loģikas kompetences robežas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2018
4 Sokrata izteiciena “Es zinu, ka neko nezinu, bet citi nezina pat to” interpretācijas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2017