Publikācijas: Zaigonis Graumanis

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Subjektīvā realitāte un informācijas šifrēšana. Versija par problēmu. -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2019
2 Formālās loģikas kompetences robežas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2018
3 Sokrata izteiciena “Es zinu, ka neko nezinu, bet citi nezina pat to” interpretācijas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2017