Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Eposa un ar to saistīto jēdzienu nosaukumi latviešu terminoloģijas attīstības gaitā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
2 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
3 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2018
4 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2018
5 Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā -nav- Promocijas darbs Tatjana Smirnova 2018
6 Formālās loģikas kompetences robežas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2018
7 Functional analysis and functional maps of qualifications in ECVET context -nav- Zinātniskais raksts M.A. Dremina, V.A. Kopnov, Patriks Morevs, Y. Orphanidou, L. Papaloizou, D.E. Shchipanova, O.V. Shmurygina 2018
8 Garīdzniecības pārstāvju iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā -nav- Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2018
9 Goal Setting Skills in Teachers’ Professional Development. -nav- Zinātniskais raksts Ilze Miķelsone, Indra Odiņa 2018
10 Gotharda Frīdriha Stendera ieguldījums latviešu bērnu lasītmācīšanā 18. gadsimta beigās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2018
11 Green entrepreneurship as a factor of sustainable economic development in Baltic States. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
12 Growth of the knowledge economy as a factor contributing to the competitiveness of countries on the eastern coast of the Bal-tic sea Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, L. Jeroscenkova, M. Kruzmetra, Baiba Rivža, L. Sunina 2018
13 HABITS OF USING INTERNET AND DIGITAL DEVICES IN EDUCATION Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare 2018
14 Identification of the Asymmetry of Competences of Special-ists Working in the Field of Cultural Tourisms: Study Report Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts REMIGIJUS KINDERIS, Inese Lūsēna-Ezera, HELEN SOOVÄLI-SEPPING 2018
15 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
16 Ieskats Piejūras pilsētu literārās akadēmijas darbībā -nav- Citas publikācijas Linda Zulmane 2018
17 Implementation of quality management in small and medium enterprises: Problems and solutions Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
18 Informācijas tehnoloģiju pielietojums ar lāzera starojumu formētu periodisku nanostruktūru skaitliskajos aprēķinos Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Maģistra darbs Uldis Žaimis 2018
19 Innovative start-ups: challenges and development opportunities in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
20 Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2018
21 Intertekstualitāte Artura Rembo "Iluminācijās" -nav- Zinātniskais raksts Inese Veisbuka 2018
22 Īpašie spēles noteikumi -nav- Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2018
23 Izglītojošo datorspēļu izstrādes priekšnosacījumi -nav- Zinātniskais raksts Kaspars Vārpiņš 2018
24 Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2018
25 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Irina Strazdiņa 2018