Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Development of transversal skills in primary school (Classes 1-3): context of lifelong learning. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2021
2 Die Bedeutung der Redekorpora in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Gaile 2021
3 Die Konzeption der Religion bei Hermann Hesse Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
4 Draugos ar zinātni: zinātniskie aspekti Jāņa Veseļa daiļradē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021
5 Dzimtās un otrās latviešu valodas prasme pirmsskolas vecumā: vārdu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Valentina Kaļiņina 2021
6 E-learning Tools for the Flipped Learning in Elementary School Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Kristīne Bārdule 2021
7 E-material formatting application prototype 2.0 Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare, Raivo Mackars 2021
8 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021
9 Enhancement of educators’ digital competences in the acquisition programming fundamentals in programming environment scratch Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Dzintars Tomsons 2021
10 Ērika Kūļa prozas pasaulē ciemojoties Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2021
11 Factors affecting willingness to fight for a country in the Latvian and Russian-speaking communities in Latvia - Zinātniskais raksts Ieva Bērziņa, Uldis Zupa 2021
12 Funktionen des Erzählers im letzten Roman von Christa Wolf “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
13 Grain Production: Trends, Models And Opportunities In the Regional Context Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Olga Sidorenko, Sergey Matyukhin, Svetlana Grishina, Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2021
14 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021
15 Harijs Skuja. Dzīve un darbi. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
16 Historical Background of Artistic Education in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Klāsone 2021
17 Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere 2021
18 Improvement of gambling addiction prevention measures in the field of public health promotion. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Madara Lapsa, Svetlana Lanka 2021
19 Involvement of employees in operational planning of manufacturing enterprises: Latvia experience Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Diāna Līduma, Inese Lūsēna - Ezera 2021
20 Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā sagatavotība mobinga gadījumu risināšanā Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sarmīte Jēgere 2021
21 Jauno mediju mākslas 2020. gada rudens semestra aktivitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anna Priedola 2021
22 Jaunvārdu pētniecības problemātika mūsdienu leksikoloģijā un leksikogrāfijā: Latvijas un Lietuvas pieredze Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elza Ozola, Anita Helviga 2021
23 Kad iemantota “augšas redze” (Par Noras Ikstenas “Ūdens mirdzēšana”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
24 Knowledge Management in Artificial Intelligence based automated E-material formatting tool Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Kristīne Mackare, Anita Jansone 2021
25 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2021