Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
2 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
3 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017
4 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Anna Vulāne 2017
5 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Anna Vulāne 2017
6 Zinātniskā monogrāfija "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Vēsma Lēvalde 2017
7 Имя собственное как ценность: восприятие студентов -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017