Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Scientifically substantiated guidelines for physico-mathematical modelling of laser surface-treatment of wear-resistant implants for human joint replacements Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Uldis Žaimis 2017
2 SELF-ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR TEACHERS' WORK IN INCLUSIVE EDUCATION Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Ilma Neimane, Svetlana Ušča 2017
3 Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā "stilists" un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
4 Social impact measurement: an innovative tool for fostering the positive social change created by social entreprises Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Andra Jurgelāne, Svetlana Lanka 2017
5 SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK PRACTICE Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Irina Strazdiņa 2017
6 Sokrata izteiciena “Es zinu, ka neko nezinu, bet citi nezina pat to” interpretācijas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2017
7 SOME TOPICAL ASPECTS FOR IMPROVEMENT OF ART EDUCATION Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
8 Standarts and the reality in lifelong learning Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2017
9 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
10 The challenges of educational philosophy in the cultural space of Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Inta Klāsone 2017
11 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
12 The consequences of colonialism in Latvia during a mass migration period in Europe (2015/2016) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2017
13 The Helix Model System as a Challenge and Driver for Rural and Regional Development Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Baiba Rivža 2017
14 The Impact of Bilingual Learning Environment on the Identity of Russian-Speaking Young People in Latvia -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2017
15 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
16 The Pedagogical and Psychological Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele 2017
17 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017
18 The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni) -nav- Monogrāfija Baiba Trinīte 2017
19 The Sustainable Pedagogical Approach in Resolution of Problems of Pre-school Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
20 The Use of Montessori Pedagogy in Children’s Speech and Language Development Promotion Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Gundega Tomele 2017
21 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
22 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
23 Upbringing Problems in Society Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Anita Līdaka 2017
24 Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus un Brocēnu novadā. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Nina Linde 2017
25 Valodas kultūras kursa vieta un nozīme studiju procesā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2017