Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
2 Kopdarbs portreta radīšanā (Par Andra Akmentiņa romānu “Meklējot Ezeriņu”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
3 Kriminālelementi A. Niedras prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Zulmane 2021
4 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sandra Okuņeva 2021
5 Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāma 2021
6 Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva 2021
7 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2021
8 Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Rakstu krājums Dace Markus 2021
9 Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā. Metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Zenta Anspoka, Sanita Martena 2021
10 Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2021
11 Latviešu zinātnes valodas pētniecības virzieni 21. gadsimtā: literatūras apskats Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Agnese Dubova 2021
12 Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
13 Lielais māneklis Laiks (Par Māra Bērziņa romānu “Nākotnes kalējs”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
14 Liepājas Jauno mediju mākslas arhīvs 2010–2210 - Citas publikācijas Anna Priedola, Paula Vītola, Diāna Bočkova 2021
15 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2021
16 Literatūras un kultūras pētniecības ceļos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2021
17 Lorentzian Geometry and Variability Reduction in Airplane Boarding: Slow Passengers First Outperforms Random Boarding Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Sveinung Erland, Jevgenijs Kaupužs, Albert Steiner, Eitan Bachmat 2021
18 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2021
19 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2021
20 Mēs to varam īstenot Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
21 Migrācijas krīzes izaicinājumi mūžizglītības kontekstā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ilma Neimane 2021
22 Modes preču tirdzniecība tiešsaistē Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sarmīte Jēgere 2021
23 Multi-layered higher education e-learning framework Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Radka Nacheva, Anita Jansone 2021
24 Multidimensional characteristics of teacher’s professional competence – challenge and perspectives during education transformation process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
25 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča 2021