Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ieva Ančevska 2018
2 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Daiga Straupeniece 2018
3 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
4 Latviešu valodas mācību saturs laiku laikos. Ko? Cik? un Vai (vispār)? Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece 2018
5 Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Dzintra Šulce 2018
6 Latviešu valodas ortoepija vēsturiskā aspektā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2018
7 Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa -nav- Citas publikācijas Linda Zulmane 2018
8 Lauku teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes reģionā Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2018
9 Leksikogrāfija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
10 Leonida Cipkina romāns „Vasara Bādenē” jeb Dostojevskis vienpadsmit rindkopās -nav- Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2018
11 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2018
12 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Inta Klāsone 2018
13 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2018
14 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
15 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2018
16 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
17 Mēs nākam no vecāku neizdzīvotās bērnības -nav- Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2018
18 Modelling heat transfer during flow through a random packed bed of spheres -nav- Zinātniskais raksts Vilnis Frišfelds, B. Daniel Marjavaara, Per E. C. Burstrom, Anna-Lena Ljung, T. Staffan Lundstrom 2018
19 Necessity of Work Team in Manufacturing Branch Start-Up Enterprises in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Atis Egliņš-Eglītis, Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2018
20 Non-perturbative Approaches in Nanoscience and Corrections to Finite-Size Scaling -nav- Zinātniskais raksts Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2018
21 Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
22 Numerical modelling of flows along the nanostructured surface Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Uldis Žaimis 2018
23 Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: Lietvārdi -nav- Monogrāfija Biruta Petre 2018
24 On earth and in the air -nav- Citas publikācijas Mārtiņš Krūmiņš 2018
25 Pārāk blīvs mežs apēd koku savdabību. Ekspresrecenzija par Liepājas teātra izrādi Kleo-Kleo-Kleo-Patra. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2018