Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY AND COGNITIVE LOAD FOR STUDENTS IN DISTANCE LEARNING Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2021
2 Sadzīviskā poētika (Par Laimas Kotas romānu “Cilvēks ar zilo putnu”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
3 Skaudība. Kā to pamanīt citos un uzvarēt sevī - Monogrāfija Sandra Veinberga 2021
4 Some Aspects of the Development of Contemporary Latvian Terminography: Challenges, Solutions, Opportunities Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elīna Peina, Anita Helviga 2021
5 SPANISH LANGUAGE ACQUISITION IN TERTIARY EDUCATION: THE ACTUAL SITUATION IN LATVIA Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2021
6 Starpkulturālās komunikācijas nozīme visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas veidošanā - Zinātniskais raksts Uldis Zupa 2021
7 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi emocionālai labjūtei Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne 2021
8 Study on youth’s safety sense Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2021
9 Sventājas bibliotēka Lietuvā: vēsture, grāmatas un latvietība. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2021
10 Teacher’s identity development through reflection. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ekaterina Protassova, Ilze Miķelsone, Lāsma Latsone 2021
11 Teachers' Attitude and its Role in the Implementation of Sustainable Inclusive Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2021
12 The development of digital transformation and relevant competencies for employees in the context of the impact of the covid-19 pandemic in latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Baiba Rivža, Pēteris Rivža, Inese Lūsēna - Ezera 2021
13 The Impact of Sociolinguistic Environment on the State Language Proficiency of Children from Ethnic Minorities in Preschool Educational Institution. Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Dina Bethere 2021
14 The impact of sound field amplification systems on speech perception of pupils with and without language disorders in natural conditions - Zinātniskais raksts Baiba Trinīte, Arianna Astolfi 2021
15 The importance of teacher’s attitude for multifaceted educational experience transfer to students' personal and professional development. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Linda Pavītola, Lāsma Latsone, Dina Bethere 2021
16 The investigation of voice ergonomic factors in conductors - Zinātniskais raksts Baiba Trinīte, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Ilze Valce, Dina Barute, Madara Ivane, Dina Sleže 2021
17 The promotion of self-directed learning in Pre-school: Reflection on teachers' professional practice Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Jana Grava, Vineta Pole 2021
18 The research of Latvian Language Competence of Secondary Education Institution Graduates for Career Development. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2021
19 The Role of Feedback in the Distance Learning Process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
20 The triple product rule is incorrect Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Igors Stepanovs 2021
21 To the issue of finding the stoichiometric coefficients in the chemical reactions Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2021
22 Transformative Dimensions of Educational Change Context Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
23 Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojums latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Sigita Ignatjeva 2021
24 Two Perspectives of Ecological Art - Zinātniskais raksts Maija Demitere, Jan Georg Glockner 2021
25 Un Viņš radīja sievieti… (Par Arvja Kolmaņa stāstu krājumu “Annas stāsti”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021