Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Substantīvu piedēkļu -el- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2022
2 Sustainable Value Chain of Industrial Biocomposite Consumption: Influence of COVID-19 and Consumer Behavior - Zinātniskais raksts Didzis Rutitis, Inga Uvarova, Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Inese Mavļutova 2022
3 Tagadnes pasīvo divdabju substantivēšanās: dialektālo vārdnīcu dotumi / Substantivization of Present Passive Participles: Data in Dialectal Dictionaries Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2022
4 Teksta loma svešvalodu apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva - Zinātniskais raksts Agata Babina 2022
5 Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas krājumos 20. gadsimta 60. gados Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2022
6 Temporitms kā režijas instruments Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2022
7 The digital material formatting app prototype 3.0 Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Kristīne Mackare, Anita Jansone, M. Sneiders 2022
8 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
9 The interconnection between university graduates’ values and current processes in the society on choosing teaching profession Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
10 The paradigm of nationalism ideas in the novels of Latvian 19th/20th century writers Augusts Deglavs and Andrievs Niedra - Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane 2022
11 To the issue of finding the stoichiometric coefficients in the chemical reactions Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2022
12 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
13 Vairāk par teātri. Recenzija par Lauras Grozas lieluzvedumu Liepājas teātrī Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2022
14 Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2022
15 Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2022
16 Vārdi pār lūpām Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Linda Lauze 2022
17 Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze - Promocijas darbs Rafael Martin Calvo 2022
18 Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija latviešu valodā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2022
19 WELL-BEING AT WORK: A LITERATURE REVIEW ON THE COMPLEX FRAMEWORK - Zinātniskais raksts Maira Leščevica, Zane Gusta 2022
20 Zinātniskā raksta nobeiguma daļa: saturs, struktūra, valoda. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2022
21 ..un aiz katrām durvīm.. (Par Evitas Hofmanes stāstu krājumu “Durvis”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
22 "Conflict of Goals” as a Barrier for Effective Use of Visual Models in Primary Math Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maria Urban, Daina Vasilļevska 2021
23 “Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
24 “Paaudzes sajūtu anatomija.” Ekspresrecenzija par Liepājas teātra aktierkursa diplomdarba izrādi “Diagnoze – jaunība” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
25 “Spēt būt atklātam.” Intervija ar aktieri Juri Bartkeviču Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021