Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Dziedinošās darbības un to veicēji folkloras un valodas liecībās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2020
2 Eriks Ādamsons Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2020
3 Ethnoculture Characteristics of the Baltic Nations in Turkestan (1867–1924) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
4 Ethnoculture of The Baltic Nation in Turkestan (1867–1917) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
5 Ēvalds Vilks. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
6 Gintera Grasa pēdējā atzīšanās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
7 Ieskats latviešu fokloristikas terminoloģijas attīstībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
8 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Dace Markus, Anna Vulāne 2020
9 Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2020
10 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020
11 Lai virsuzdevums būtu māksla Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2020
12 Latvian Language of Science Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Dzintra Šulce, Egita Proveja, Raita Rollande, Baiba Egle, Iveta Kopankina, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Raitis Ralfs Vecmanis, Sindija Ansberga, Dana Tihomirova, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2020
13 Latvian Theatre in Digital Age Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2020
14 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ančevska 2020
15 Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce, Dana Tihomirova 2020
16 Lebendiger Heilort in Lettland Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2020
17 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2020
18 Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Ieva Ozola 2020
19 Mācību grāmata kā nozīmīgs terminoloģijas resurss: Luda Bērziņa „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
20 Marxist Ideology in Augusts Deglav’s Novel “The New World”. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2020
21 Mikrostāsta jēdziens mūsdienu literatūrā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2020
22 Mirdza Ķempe Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
23 Nacionālā valoda zinātnē: Latvijas piemērs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
24 Nacionālās literatūras vēsture kā slazds: krievu literatūras nozīme latviešu literatūras virzībā politiskā Atkušņa laikā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2020
25 National language in science: The case of Latvian Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Egita Proveja, Baiba Egle 2020