Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 No aizlaikiem izniris Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
2 Nomadiski klejojumi laikā un telpā. Par sērijas “Es esmu…” romāniem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
3 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
4 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2021
5 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021
6 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2021
7 Pieci Regīnas Ezeras meistardarbi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
8 Piemares ļaudis un likteņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
9 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
10 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2021
11 Pirmsskolas bērnu latviešu valoda: likumdošana un prakse Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Dace Markus 2021
12 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) , Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
13 Possibility of Determining Argumentation in Social Science Articles: The Case of Latvian. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Lele-Rozentāle, Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle 2021
14 Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021
15 Redaktores sleja/ Editor’s Column. Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
16 REĢIONĀLISTIKAS PĒTĪJUMI TOPOŠO SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAI: DIENVIDKURZEMES POTENCIĀLS Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2021
17 Sadzīviskā poētika (Par Laimas Kotas romānu “Cilvēks ar zilo putnu”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
18 Some Aspects of the Development of Contemporary Latvian Terminography: Challenges, Solutions, Opportunities Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elīna Peina, Anita Helviga 2021
19 SPANISH LANGUAGE ACQUISITION IN TERTIARY EDUCATION: THE ACTUAL SITUATION IN LATVIA Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2021
20 Sventājas bibliotēka Lietuvā: vēsture, grāmatas un latvietība. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2021
21 Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojums latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Sigita Ignatjeva 2021
22 Un Viņš radīja sievieti… (Par Arvja Kolmaņa stāstu krājumu “Annas stāsti”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
23 Valentīna Freimane un "kultūras kults" Liepājā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
24 Valoda. Laiks. Lejaskurzeme Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Liene Markus-Narvila 2021
25 VĀRDA DOŠANA UN ŅEMŠANA KĀ RUNAS AKTS Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2021