Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
2 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
3 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
4 Piemares tematika Johana (Jāņa) Langija vārdnīcā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017
5 Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
6 Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2017
7 Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā "stilists" un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
8 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
9 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
10 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
11 Valodas kultūras kursa vieta un nozīme studiju procesā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2017
12 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
13 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
14 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017
15 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Anna Vulāne 2017
16 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Anna Vulāne 2017
17 Zinātniskā monogrāfija "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Vēsma Lēvalde 2017