Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Vizma Belševica Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
2 Zeigma – viens no mazāk zināmajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri / Zeugma - a Less Known Kind of Tropes: Denomination, Explanation, Examples Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
3 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2019
4 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Rakstu krājums 2019
5 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
6 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece 2019
7 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
8 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
9 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
10 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
11 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus 2019
12 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
13 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2019
14 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
15 Ērika Kūļa reģionālās kultūrpētniecības projekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2019
16 Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
17 Jūrmalciema mājvārdi Piemares kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2019
18 Kas cilvēkam nav jāzina un nav jāredz. Par Varlama Šalamova grāmatu „Kolimas stāsti” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2019
19 Klasika un laikmetīgā teātra valoda: Viljama Šekspīra "Hamlets" Kauņas Nacionālajā Drāmas teātrī. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2019
20 Konceptuāls stāsta noraidījums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2019
21 Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus: personība un darbi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2019
22 Lasītāja saruna ar ... Par Gundegas Repšes eseju grāmatu „Skiču burtnīca. Simts” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2019
23 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
24 Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2019
25 Liepājas literārā asinsaina: Fragmentēti vērojumi, 2017–2019 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāms 2019