Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
2 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
3 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
4 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
5 Bārtas mājvārdi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017
6 Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
7 Ceļojums Bārtas valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017
8 Comprehension and use of the literary terms "pastišs" (pastiche) and "parodija" (parody) in Latvian literary studies Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva 2017
9 Dublinas 20. gadsimta sākuma slenga atveidojums Dž. Džoisa romāna "Uliss" tulkojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2017
10 Dzīvā tradīcija – dziedināšana Dundagas apkaimē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
11 Faunas leksikas dinamika Sventājas izloksnē: putni un kukaiņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
12 Fjodora Dostojevska "Noziegums un sods"Oļģerta Krodera versijā - konceptuāla Hamleta tēmas refleksija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2017
13 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāms 2017
14 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2017
15 Ieskats literatūrzinātnes termina semantiski funkcionālajā kontekstā: "Raiņa divieši" Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
16 International Project LAMBA Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
17 Jēkaba Rūsiņa dzīves, darba un daiļrades lappuses Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
18 Johana Langija vērdnīcas "proverbia" 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
19 Kristiāna Frīdriha Launica devums latviešu rakstpratībā 19. gadsimta pirmajā pusē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2017
20 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
21 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
22 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
23 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017
24 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2017
25 Mirdzas Ķempes, Augusta Štrausa un Jēkaba Rūsiņa epistolārās liecības radošo personību atklāsmei Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017