Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
2 Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2020
3 Par latviešu un lietuviešu literatūras salīdzināmo pētniecību un tulkošanu. Saruna ar literatūrzinātnieci un tulkotāju Lauru Laurušaiti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2020
4 Personvārdi Būtiņģes un Sventājas latviešu dzimtās XX–XXI gadsimtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2020
5 Pētījums par lietuviešu režisoru Artūru Areimu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2020
6 Pusnakts stundā. Stāsts Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
7 Raiņa un Friča Bārdas neklātienes dialogi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2020
8 Recenzija: Blaumanis divu kultūru krustpunktā. (Füllmann, Rolf, Johanning-Radžienė, Antje, Kalnačs, Benedikts, Kaulen, Heinrich. (Hrsg.) (2019). Rūdolfs Blaumanis (1863–1908). Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur. Bielefeld: Aisthesis Verlag. 313 S.) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
9 Recenzija: Gaidītā un saņemtā samērs. Par Janas Egles stāstu krājumu Dzimšanas diena Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
10 Recenzija: Oda paviršuma praviešiem. Par Ilzes Jansones romānu Vīru lietas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
11 Recenzija: Upura spēks un varas vājums. Par Kristinas Sabaļauskaites romānu Pētera imperatore Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
12 Recenzija: Vai mums ir kopīgas debesis? Par Ingas Žoludes un Tīta Aleksejeva grāmatu Livonijas debesis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
13 Rhythm in Latvian songs and poems: past and present. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Dzintra Bond, Linda Shockey 2020
14 Saucēja balss. Romāns Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
15 Solījuma pildīšana. Saruna ar publicistu, rakstnieku, tulkotāju Franku Gordonu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2020
16 Speciālās leksikas lietojums lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2020
17 Sprache und Bild im letzten Buch von Günter Grass Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
18 The system of pronominal address in Latvian: sociolinguistic aspect Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2020
19 Trešā reiha propagandētās ideoloģijas iezīmes vācu literatūrā un latviešu periodikā publicētajā prozā (1941-1944) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Maģistra darbs Paula Sekača 2020
20 Trokšņa un klusuma jēdzienu izpratne sākumskolas skolēniem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Baiba Trinīte 2020
21 Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2020
22 Valodas struktūras izpratne 7.–12. klasē. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2020
23 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Diāna Laiveniece 2020
24 Veidenbauma dzejas intertekstualitāte Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
25 Viltusdraugi vadībzinātnes promocijas darbu kopsavilkumos angļu un latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Iveta Kopankina 2020