Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sandra Okuņeva 2021
2 Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāma 2021
3 Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Rakstu krājums Dace Markus 2021
4 Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2021
5 Lielais māneklis Laiks (Par Māra Bērziņa romānu “Nākotnes kalējs”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
6 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2021
7 Literatūras un kultūras pētniecības ceļos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2021
8 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2021
9 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2021
10 Mēs to varam īstenot Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
11 No aizlaikiem izniris Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
12 Nomadiski klejojumi laikā un telpā. Par sērijas “Es esmu…” romāniem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
13 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
14 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2021
15 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021
16 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2021
17 Pieci Regīnas Ezeras meistardarbi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
18 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
19 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2021
20 Pirmsskolas bērnu latviešu valoda: likumdošana un prakse Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Dace Markus 2021
21 Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021
22 Redaktores sleja/ Editor’s Column. Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
23 Sadzīviskā poētika (Par Laimas Kotas romānu “Cilvēks ar zilo putnu”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
24 SPANISH LANGUAGE ACQUISITION IN TERTIARY EDUCATION: THE ACTUAL SITUATION IN LATVIA Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2021
25 Sventājas bibliotēka Lietuvā: vēsture, grāmatas un latvietība. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2021