Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Substantīvu piedēkļu -el- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2022
2 Tagadnes pasīvo divdabju substantivēšanās: dialektālo vārdnīcu dotumi / Substantivization of Present Passive Participles: Data in Dialectal Dictionaries Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2022
3 Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas krājumos 20. gadsimta 60. gados Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2022
4 Temporitms kā režijas instruments Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2022
5 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
6 Vairāk par teātri. Recenzija par Lauras Grozas lieluzvedumu Liepājas teātrī Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2022
7 Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2022
8 Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2022
9 Vārdi pār lūpām Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Linda Lauze 2022
10 Zinātniskā raksta nobeiguma daļa: saturs, struktūra, valoda. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2022
11 ..un aiz katrām durvīm.. (Par Evitas Hofmanes stāstu krājumu “Durvis”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
12 “Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
13 “Paaudzes sajūtu anatomija.” Ekspresrecenzija par Liepājas teātra aktierkursa diplomdarba izrādi “Diagnoze – jaunība” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
14 “Spēt būt atklātam.” Intervija ar aktieri Juri Bartkeviču Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
15 “Teātris pasaules līdzsvara meklējumos.” Kritiķa dienasgrāmata septembrī Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
16 “Unisonā pa trepēm uz augšu”. Intervija ar aktrisi Daci Bonāti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
17 „Atviros durys“: Liepojos universiteto (Latvija) profesorę Zandą Gūtmanę kalbina literatūrinio internetinio latvių žurnalo punctum vyriausiasis redaktorius Artis Ostups Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
18 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
19 2020. gada otrais pusgads Kurzemes Humanitārajā institūtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2021
20 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Bond, Verna Stockmal, Dace Markus 2021
21 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
22 Atrastais laiks un valoda (Par Kristīnes Želves romānu “Grosvaldi”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
23 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
24 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus 2021
25 Die Bedeutung der Redekorpora in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Gaile 2021