Publikācijas: Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Dzīvā tradīcija – dziedināšana Dundagas apkaimē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
2 Faunas leksikas dinamika Sventājas izloksnē: putni un kukaiņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
3 Fjodora Dostojevska "Noziegums un sods"Oļģerta Krodera versijā - konceptuāla Hamleta tēmas refleksija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2017
4 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāms 2017
5 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2017
6 Ieskats literatūrzinātnes termina semantiski funkcionālajā kontekstā: "Raiņa divieši" Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
7 International Project LAMBA Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
8 Jēkaba Rūsiņa dzīves, darba un daiļrades lappuses Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
9 Johana Langija vērdnīcas "proverbia" 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
10 Kristiāna Frīdriha Launica devums latviešu rakstpratībā 19. gadsimta pirmajā pusē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2017
11 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
12 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
13 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
14 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017
15 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2017
16 Mirdzas Ķempes, Augusta Štrausa un Jēkaba Rūsiņa epistolārās liecības radošo personību atklāsmei Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
17 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
18 Olafa Gūtmaņa dzejas varoņa dažādās lomas un identitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
19 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
20 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
21 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
22 Piemares tematika Johana (Jāņa) Langija vārdnīcā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017
23 Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
24 Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2017
25 Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā "stilists" un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017