Nosaukums oriģinālvalodā
VĀRDA DOŠANA UN ŅEMŠANA KĀ RUNAS AKTS
Publikācijas valoda
Latviešu
Nosaukums angļu valodā
Word Giving and Word Taking as a Speech Act
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Linguistica Lettica, 29, pp. 44-61
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
DOI DOI https://doi.org/10.22364/lingualet.29, ISSN 14071932