Publikācijas: 2019

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Interdisciplinarity as an important component of education in the field of bioeconomics. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2019
2 Investigation of the trace elements concentrations dynamics in a horizontal layered fine-pore peat blocks of mires fed by groundwater and springs Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Jekaterina Aleksejeva, Ruslans Aleksejevs, Šarifs Guseinovs 2019
3 Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
4 Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība -nav- Monogrāfija Oskars Zīds 2019
5 Jauns "Mazā prinča" tulkojums: risks, greznība un teksta izjūta. Saruna ar tulkotāju Astru Skrābani -nav- Citas publikācijas Sigita Ignatjeva 2019
6 Jūrmalciema mājvārdi Piemares kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2019
7 Kas cilvēkam nav jāzina un nav jāredz. Par Varlama Šalamova grāmatu „Kolimas stāsti” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2019
8 Klasika un laikmetīgā teātra valoda: Viljama Šekspīra "Hamlets" Kauņas Nacionālajā Drāmas teātrī. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2019
9 Kompetences loma uzņēmējdarbības vadītāju karjeras sekmēšanā -nav- Zinātniskais raksts Inta Kulberga 2019
10 Komunikācija. Teorija un prakse Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Sandra Veinberga 2019
11 Konceptuāls stāsta noraidījums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2019
12 Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus: personība un darbi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2019
13 Lasītāja saruna ar ... Par Gundegas Repšes eseju grāmatu „Skiču burtnīca. Simts” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2019
14 Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija -nav- Monogrāfija Nora Vilmane 2019
15 Latviešu valoda kā svešvaloda: Lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās -nav- Promocijas darbs Inga Laizāne 2019
16 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
17 Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2019
18 Liepājas literārā asinsaina: Fragmentēti vērojumi, 2017–2019 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāms 2019
19 Liepājas Universitātes nozīme Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā -nav- Maģistra darbs Madara Daudziņa-Šuktere 2019
20 Liepājas vēja vēstis [Rakstu cikls] Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāms 2019
21 Lietuviešu iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā Liepājā -nav- Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2019
22 LIFE-LONG LEARNING SIGNIFICANT FACTOR FOR THE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Tatjana Koķe, Alīda Samuseviča, Anna Tatarinceva 2019
23 Lingvistiskā attieksme pret svešinieku uzrunas lietojumā. -nav- Zinātniskais raksts Linda Lauze 2019
24 Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2019
25 Literatūra un kultūra laikmetu krustcelēs / Literature and culture at the crossroads of eras Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019