Publikācijas: 2019

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2019
2 Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā -nav- Promocijas darbs Gatis Strads 2019
3 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Rakstu krājums 2019
4 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
5 Alternative solutions for marine fuel's composition towards Marine Strategy Directive performance Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Lilita Ābele, Olga Anne, Tatjana Paulauskiene, Rasa Viederyte 2019
6 Anticipācijas stratēģijas atspoguļojums sinhronās tulkošanas procesa modeļos -nav- Zinātniskais raksts Linda Gaile 2019
7 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece 2019
8 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
9 Āra nodarbību iekļaušana bioloģijas stundās pamatskolā -nav- Maģistra darbs Ance Elstiņa 2019
10 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
11 Artificial intelligence aspects in developed e-material formatting application Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare 2019
12 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
13 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
14 Benefits from Analyzing Video Lecture Logs with Leading Business Analytics Tools Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Linda Alksne, Zane Berzkalne, Anita Jansone 2019
15 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus 2019
16 Citvalodu īpašvārdu atveides tendences latviešu valodā -nav- Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2019
17 Core Hardness and Microstructure Prediction in Any Steel Part Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Monogrāfija Šarifs Guseinovs, Nikolai Kobasko, Jānis Rimšāns 2019
18 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
19 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2019
20 Deiktiskie vārdi Artura Rembo dzejprozas krājumā „Iluminācijas" -nav- Zinātniskais raksts Inese Veisbuka 2019
21 Depozīta sistēmas analīze un ekonomiskais novērtējums Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Līva Lukševica, Rudīte Vesere 2019
22 Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts L. Budrytė-Ausiejienė, Ilze Grospiņa, Inese Lūsēna-Ezera, H. Sooväli-Sepping, E. Spiriajevas 2019
23 Development of Critical Reading Skills in English Classes -nav- Zinātniskais raksts Dagnija Deimante 2019
24 Digital business ecosystem as an enabler of eco-innovation in the construction sector Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, E. Bondars, Baiba Rivža, Tatjana Volkova 2019
25 Diskusijas „Zinātne. Valoda. Publikācijas. Pētniecība studijās” apkopojums Discussion “Science. Language. Publications. Research” summary -nav- Citas publikācijas Dana Tihomirova, Līva Vecvagare 2019