Publikācijas: 2019

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -nav- Monogrāfija Zanda Gūtmane 2019
2 Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions -nav- Monogrāfija Antonio Cicchella 2019
3 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
4 Trešās atmodas laika personības Liepājā -nav- Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2019
5 Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
6 Use of drone based IT system for road pothole detection and volume calculation Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, K. Kuduma, Uldis Žaimis 2019
7 Valodu apguve: problēmas un perspektīva -nav- Rakstu krājums 2019
8 Valodu apguves pētniecību popularizējot : hronika Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece 2019
9 Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
10 Vārds un tā pētīšanas aspekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Rakstu krājums 2019
11 Verba būt lietojums spāņu un latviešu valodā lingvodidaktiskiem mērķiem -nav- Zinātniskais raksts Agata Babina 2019
12 Vēro, vērtē, rīkojies. Metodiski materiāli pirmsskolai un sākumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības ieradumu veidošanās veicināšanai Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Agrita Tauriņa 2019
13 VIRTUALITIES AND REALITIES. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments -nav- Monogrāfija Rasa Šmite, Raitis Šmits 2019
14 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
15 Zinātnes valoda - ieskats problemātikā -nav- Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2019
16 Zinātniskuma princips kā būtisks kvalitātes kritērijs zinātnes valodā / The principle of scientificity as an essential quality criterion in the language of science -nav- Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2019
17 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Benita Laumane 2019
18 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
19 Использование оригинальных текстов на французском языке на продвинутом этапе обучения -nav- Zinātniskais raksts Oļegs Beļajevs 2019
20 Конвергенция обеспечения качества образования и рейтинга вуза Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Daina Vasilļevska 2019
21 Русский (иностранный) язык как ресурс профессиональной творческой идентичности -nav- Zinātniskais raksts Valentina Kaļiņina 2019
22 Формирование навыка правописания слов с буквами И и Ы в корне слов на начальном этапе изучения русского языка как иностранного -nav- Zinātniskais raksts Marina Novika 2019