Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Mūzikas terapija cilvēkiem ar mentālās attīstības traucējumiem -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
2 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
3 Olafa Gūtmaņa dzejas varoņa dažādās lomas un identitātes Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2017
4 On a mathematical model describing optimal processing mechanism of dispersed granular materials in gravitational flow with horizontal or inclined vibrating sieve classifying screens Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Armands Grickus, Šarifs Guseinovs 2017
5 On the Ginzburg-Feinberg problem of frequency electromagnetic sounding for unambiguous determination of the electron density in the Ionosphere Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Jānis Rimšāns 2017
6 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2017
7 Pasauļu beigas latviešu vēsturisko romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” romānos: Gundegas Repšes „Bogene” un Māra Bērziņa „Svina garša” -none- Scientific publication Zanda Gūtmane 2017
8 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2017
9 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
10 Piemares tematika Johana (Jāņa) Langija vārdnīcā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2017
11 Possibilities of Application of Visual Art to Education Curriculum Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
12 Promoting diversity competence development in professional profile of teachers Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2017
13 PROMOTION OPPORTUNITIES OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS DURING STUDY PROCESS Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Irina Strazdiņa 2017
14 Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2017
15 Radošas personības un sadzīves attieksmju atspoguļojums Aspazijas un Augusta Deglava sarakstē un citos tekstos -none- Scientific publication Inta Genese-Plaude 2017
16 Raiņa un Aspazijas dzejas izlases bērniem: „Puķu lodziņš” un „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” -none- Scientific publication Sandra Okuņeva 2017
17 RECREATION OFFER AND COMPETENCES NEEDED FOR ITS DEVELOPMENT IN ACCOMMODATION ENTERPRISES OF KURZEME REGION IN LATVIA Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Ilze Grospiņa, Zane Gusta, Diāna Līduma 2017
18 Research of guidelines for designing E-study materials Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare 2017
19 Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2017
20 Scientifically substantiated guidelines for physico-mathematical modelling of laser surface-treatment of wear-resistant implants for human joint replacements Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Uldis Žaimis 2017
21 SELF-ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR TEACHERS' WORK IN INCLUSIVE EDUCATION Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Ilma Neimane, Svetlana Ušča 2017
22 Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā "stilists" un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
23 Social impact measurement: an innovative tool for fostering the positive social change created by social entreprises Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Andra Jurgelāne, Svetlana Lanka 2017
24 SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK PRACTICE Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Irina Strazdiņa 2017
25 Sokrata izteiciena “Es zinu, ka neko nezinu, bet citi nezina pat to” interpretācijas -none- Scientific publication Zaigonis Graumanis 2017