Title in original language
Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 22560564