Publications: Ieva Ozola

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020
2 Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ozola 2020
3 Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2019
4 Piemares un Olafa Gūtmaņa gada zīmē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2019
5 Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2018
6 Tagadnes pasīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs 21. gadsimtā: Present Passive Participles in Sub-dialect of Lower Kurzeme Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2018
7 Tikai vienu lappusi dienā. Saruna starp Liepāju un Sabili ar habilitēto filoloģijas doktori Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta vadošo pētnieci Benitu Laumani. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ozola 2018
8 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
9 Ceļojums Bārtas valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017
10 Johana Langija vērdnīcas "proverbia" 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2017
11 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2017
12 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
13 Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2017