Publications: Benita Laumane

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Jūrmalciema mājvārdi Piemares kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2019
2 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Benita Laumane 2019
3 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
4 Bārtas mājvārdi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2017
5 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
6 Piemares tematika Johana (Jāņa) Langija vārdnīcā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2017