Publications: Monography

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Edgars Lāma 2021
2 Mūzikas terapija II: pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
3 MŪZIKAS TERAPIJA: Metodes un tehnikas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
4 Skaudība. Kā to pamanīt citos un uzvarēt sevī - Monography Sandra Veinberga 2021
5 A comprehensive review of sports training: historical perspective and open questions -none- Monography Antonio Cicchella 2020
6 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ančevska 2020
7 Makroekonomika: teorija un prakse Institute of Management Sciences (IMS) Monography Veronika Bikse 2020
8 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Institute of Educational Sciences (IES) Monography Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
9 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2020
10 Core Hardness and Microstructure Prediction in Any Steel Part Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Monography Šarifs Guseinovs, Nikolai Kobasko, Jānis Rimšāns 2019
11 Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība -none- Monography Oskars Zīds 2019
12 Komunikācija. Teorija un prakse Institute of Management Sciences (IMS) Monography Sandra Veinberga 2019
13 Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija -none- Monography Nora Vilmane 2019
14 No nacionālā romantisma uz simbolismu: jauna paradigma 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā -none- Monography Benedikts Kalnačs 2019
15 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -none- Monography Zanda Gūtmane 2019
16 Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions -none- Monography Antonio Cicchella 2019
17 VIRTUALITIES AND REALITIES. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments -none- Monography Rasa Šmite, Raitis Šmits 2019
18 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Benita Laumane 2019
19 Biruta Petre "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Lietvārdi" -none- Monography Biruta Petre 2018
20 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Daiga Straupeniece 2018
21 Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: Lietvārdi -none- Monography Biruta Petre 2018
22 Problems of and Perspectives on Language Acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2018
23 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
24 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Dace Markus 2018
25 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017
  • 1
  • 2