Publications: Monography

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Biruta Petre "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Lietvārdi" -none- Monography Biruta Petre 2018
2 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Daiga Straupeniece 2018
3 Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: Lietvārdi -none- Monography Biruta Petre 2018
4 Problems of and Perspectives on Language Acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2018
5 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
6 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Dace Markus 2018
7 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -none- Monography Zanda Gūtmane 2018
8 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017
9 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
10 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Edgars Lāms 2017
11 Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Arturs Medveckis 2017
12 Kvalitātes nodrošināšanas vadība Institute of Management Sciences (IMS) Monography Daina Vasilevska 2017
13 Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse -none- Monography Mirdza Paipare 2017
14 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
15 The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni) -none- Monography Baiba Trinīte 2017
16 Zinātniskā monogrāfija "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017