Title in original language
No nacionālā romantisma uz simbolismu: jauna paradigma 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Muzeja raksti 7, Nacionālais romantisms un simbolisms. Latvija Nacionālais mākslas muzejs
Publication Type
Monography
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934538315