Title in original language
Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
SIA Madris
Publication Type
Monography
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Humanities and Arts
Authors
Project
Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9984-31-196-8