Publications: Anda Kuduma

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
2 Harijs Skuja. Dzīve un darbi. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
3 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
4 „Bille” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
5 „Dzeltu laiks” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
6 „Ērkšķuroze” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
7 „Gadu gredzeni” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
8 „Mīlestība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
9 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2020
10 Mirdza Ķempe Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
11 Vizma Belševica Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
12 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
13 Ērika Kūļa reģionālās kultūrpētniecības projekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2019
14 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
15 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
16 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
17 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
18 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2017
19 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017