Publications: Anda Kuduma

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
2 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
3 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2017
4 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017