Title in original language
Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Res humanitariae. 24, 141-155 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Project
“Liepājas digitālās pūra lādes” koncepcijas izvērtēšana, struktūras sakārtošana un satura pilnveide
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi:http://dx.doi.org/10.15181/rh.v24i0.1911, ISSN 2538-922X