Publications: Sigita Ignatjeva

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2022
2 Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva 2021
3 Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojums latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Sigita Ignatjeva 2021
4 Zinātnes valoda Džeimsa Džoisa pētniecībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2021
5 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2019
6 Jauns "Mazā prinča" tulkojums: risks, greznība un teksta izjūta. Saruna ar tulkotāju Astru Skrābani -none- Other publications Sigita Ignatjeva 2019
7 Džeimsa Džoisa vasaras skola Dublinā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Sigita Ignatjeva 2018
8 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2018
9 Senatnīguma imitācija Džeimsa Džoisa pastišu un parodiju tulkojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2018
10 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
11 Comprehension and use of the literary terms "pastišs" (pastiche) and "parodija" (parody) in Latvian literary studies Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva 2017
12 Dublinas 20. gadsimta sākuma slenga atveidojums Dž. Džoisa romāna "Uliss" tulkojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2017
13 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2017
14 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017