Title in original language
Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti. 26, 48.–57. lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/VTPA.2022.26.048, ISSN 1407-4737