Publications: 2017

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017
2 1991.gada janvāra barikāžu notikumu atspoguļojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” (1991 – 2001) -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2017
3 A productive learning model in the debating process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
4 Adaptation to climate change in the Baltic see region: management aspects of flood as the consequences of climate change. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola, Baiba Rivža, Ilga Zilniece 2017
5 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
6 Analysis of the Demand for Distance Education at Eastern and Central European Higher Education Institutions Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Vilija Alekneviciene, Agnieszka Parlińska, Tatjana Pivac, Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2017
7 Analysis of the factors affecting development of the maritime territories of Latvia. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2017
8 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
9 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017
10 Aspects of Social Work Professional Ethics in The Context of Interagency Collaboration in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Lāsma Latsone, Vinita Vītola 2017
11 Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā „Mēra kaps” un Noras Ikstenas romānā „Mātes piens” -none- Scientific publication Zanda Gūtmane 2017
12 Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē - sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
13 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
14 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
15 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
16 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
17 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
18 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
19 Bārtas mājvārdi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2017
20 Bērnu audzināšanas grūtību tendences ģimenē un pirmsskolā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
21 Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
22 Ceļojums Bārtas valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017
23 CHEMICALLY SAFE ENVIRONMENT AS A GUARANTEE OF SCHOOLCHILDREN'S HEALTH Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Olga Glikasa, Ludmila Karule, Helēna Vecenāne 2017
24 Cinelabyrinth: The Pavilion of Forking Paths -none- Scientific publication Chris Hales 2017
25 Comprehension and use of the literary terms "pastišs" (pastiche) and "parodija" (parody) in Latvian literary studies Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva 2017