Publications: 2017

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 SOME TOPICAL ASPECTS FOR IMPROVEMENT OF ART EDUCATION Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
2 Standarts and the reality in lifelong learning Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2017
3 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
4 The challenges of educational philosophy in the cultural space of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Klāsone 2017
5 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
6 The consequences of colonialism in Latvia during a mass migration period in Europe (2015/2016) Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2017
7 The Helix Model System as a Challenge and Driver for Rural and Regional Development Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Baiba Rivža 2017
8 The Impact of Bilingual Learning Environment on the Identity of Russian-Speaking Young People in Latvia -none- Scientific publication Valentina Kaļiņina 2017
9 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
10 The Pedagogical and Psychological Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele 2017
11 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017
12 The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni) -none- Monography Baiba Trinīte 2017
13 The Sustainable Pedagogical Approach in Resolution of Problems of Pre-school Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
14 The Use of Montessori Pedagogy in Children’s Speech and Language Development Promotion Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Gundega Tomele 2017
15 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
16 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
17 Upbringing Problems in Society Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Anita Līdaka 2017
18 Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus un Brocēnu novadā. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Nina Linde 2017
19 Valodas kultūras kursa vieta un nozīme studiju procesā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2017
20 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
21 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
22 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
23 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017
24 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017
25 Zinātniskā monogrāfija "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017