Title in original language
Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums”
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā III.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University, University of Latvia
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
DOI, ISBN, ISSN